Hvad er formålet med en e-cigaret?

8. januar 2014
Morten Pauch

Konceptet bag e-cigaretten har lige siden den blev opfundet, været tiltænkt som et alternativ til de almindelige cigaretter og dermed et alternativ til rygning.

Der har været en del forvirring i medierne, da nogle protesterer imod e-cigaretter som værende et rygestopmiddel.

e-cigaretter har aldrig været tiltænkt, at fungere som et rygestopmiddel. Ikke desto mindre lader det til, at der på verdensplan efterhånden er en stor del, der rent faktisk formår at stoppe med at ryge almindelige cigaretter ved brug af e-cigaretter i stedet.

Regeringer verden over samt sundhedsministerier og medicinalindustrier stiller sig alle på bagben, og råber højt op om e-cigaretter, når der er tale om rygestop ved brug af e-cigaretter. Debatten går på, at det skal gøres meget tydeligt, at e-cigaretter på ingen måde er et middel til at slutte rygningen med.

Det virker dog som om, at de eneste der rent faktisk åbner op for denne forvirring, er dem selv.

De har tilsyneladende også skyklapper for øjnene, når de siger, at e-cigaretter ikke kan bruges til den slags, når det rent faktisk lykkedes mange flere i verden, at stoppe traditionel rygning ved brug af e-cigaretter frem for anden form for rygestopmidler. Men det er vel blot politik?

e-cigaretter er et alternativ til almindelige cigaretter. Formålet er blot, at man som ryger fortsat kan nyde at ”ryge” (dampe), men uden tobak og alle de grimme ting det endvidere fører med sig.

e-bogen om e-cigaretter

Du er i gang med at læse Din e-cigaret guide, som er en tidligere version af en e-Bog om e-cigaretter.

Du kan for en flad 19-krone erhverve dig denne e-Bog og læse hele indholdet i en ny revideret udgave. e-Bogen kan downloades med det samme og giver dig mere end 65 siders læsning om e-cigaretter, e-juice, tilbehør og meget mere, der er godt at vide, når du er ny inden for emnet e-cigaretter.

Pin It on Pinterest

Share This

Del denne side

Del den med dine venner nu!