Betingelser og vilkår

Forside » Betingelser og vilkår

Betingelser og Vilkår

Ved brugen af eCigDanmarks services

(Terms of Service)

Revideret dato: 23. februar 2014

 

Om eCigDanmark

eCigDanmark er eget af WebON og har til hensigt at hjælpe forbrugere og forhandlere af e-cigaretter med et fælles mødested, hvor idéer, salg, markedsføring og hjælp til spørgsmål er at finde på ét samlet sted.

Om eCigDanmarks produkter

eCigDanmark tilbyder forhandlere af e-cigaretter en online vejviser de kan bruge til at markedsføre deres butik igennem. Dette er eCigDanmarks trumfkort. Samtidig tilbyder eCigDanmark forbrugerne at søge butikker landet over via samme vejviser.

eCigDanmark tilbyder også andre former for produkter, som for forhandlere kan inkludere; Annoncering igennem bannere, nyhedsbreve, tekstlinks m.v. Forbrugere vil drage nytte af alle de værktøjer vi stiller til rådighed for forhandlere.

Om eCigDanmark BETA

eCigDanmark vil i starten være udgivet som BETA, hvilket betyder, at der kan opleves visse fejl og mangler på siden. Man vil af naturlige årsager aldrig kunne garantere et 100% perfekt produkt online, men vi gør det blot tydeligt via BETA, at vi er nye på denne front, at vores services er nye og derfor trænger til at blive finpudset. Som bruger af eCigDanmark accepterer du dette.

 

Aftalen

Ved at indgå en aftale med eCigDanmark om brugen af vore services – enten som gratis eller betalt version – accepterer du (kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. eCigDanmark giver kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende vore services.

Pris og betalingsbetingelser

Priser for produkter og services som er rettet mod forbrugere er oplyst inkl. Moms.

Priser for produkter og services som er rettet mod virksomheder og forhandlere oplyses ekskl. Moms.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger samt udbud og efterspørgsel kan medføre, at eCigDanmark kan justere priserne, således at eCigDanmark som minimum stilles uændret.

Ved indgåelse af en abonnementsordning (tilkøb af Betalings-version) giver kunden automatisk eCigDanmark lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe kunden har en konto, der giver adgang til produktet. En kunde får adgang til produktet ved at oprette en konto på www.ecigdanmark.dk . Kundens adgang til produktet styres, hvad angår Betalings-versionen, af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Hvis udløbsdatoen på Betalings-versionen overskrides, har kunden kun adgang til BASIS-versionen, hvortil adgangen er tidsubegrænset.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på eCigDanmark ved at afmelde den automatiske betaling via PayPal. Nogle aftaler betales forud måned for måned – her vil aftalen kun løbe i den periode der betales for. Aftalen opsiges derfor automatisk, såfremt der ikke betales for en ny periode.

Ved vedblivende abonnement skal opsigelse ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Kundens data

De informationer kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar. Oplysninger kan dog bruges i statitisks øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til en hver tid fuld adgang til egen konto og alt data hertil. Hvis eCigDanmark ønsker at lukke adgangen til produktet kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. email 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ikke har betalt for adgangen til produktet.

Offentligt indhold

Når du udgiver indhold eller oplysninger ved hjælp af eCigDanmarks service, betyder det, at du giver alle, også folk ude fra eCigDanmark, adgang til og bruge disse oplysninger, og at associere det med dig (dvs. dit navn, din virksomhed, din annonce-tekst og dine billeder).

Opdatering og driftsstabilitet

eCigDanmark forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på produktet. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt, at lukke for adgangen til produktet, mens opdateringer foretages. eCigDanmark tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Produktet, men garanterer ikek for denne.

E-mail udsendelse

eCigDanmark forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Produktet, eller hvis der bliver udviklet nye Produkter, som vurderes interessante for Kunden. eCigDanmark forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelse af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på afmeld linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar

Brugen af Produkter hos eCigDanmark foregår helt på eget ansvar og eCigDanmark kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå på grund af manglende adgang til Produktet uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. eCigDanmark gør naturligvis sit bedste for at sikre, at Kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. eCigDanmark er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår på grund af forhold, der er uden for eCigDanmarks kontrol. Dette gælder f.eks. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure samt eventuel ny lovgivning om emnet e-cigaretter. eCigDanmarks maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Produktet.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er eCigDanmark indehaver af ophavsretten til alt materiale på www.ecigdanmark.dk. Det er ikke tilladt at kopiere, modificere eller publicere indholdet af www.ecigdanmark.dk eller dele heraf, uden udtrykkelig tilladelse fra eCigDanmark. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personligt brug.

Ændringer og opdateringer

eCigDanmark kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelse og oplysninger om rettigheder.

 

Almindelige Betingelser

Alle ydelser fra eCigDanmark må kun anvendes til lovlige formål. Transmission, opbevaring eller præsentation af information, data eller materialer der er i strid med Dansk lovgivning er forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: ophavsretligt beskyttet materiale, materiale, som vi vurderer til at være truende eller uanstændig, eller materiale beskyttet af forretningshemmeligheder og andre vedtægter. Kunden accepterer at skadesløs holde Forhandlerlisten registeret fra ethvert krav som følge af brug af tjenesten, der skader kunden eller fra den anden part.

Websites der fremmer ulovlig virksomhed eller har et ulovligt indhold, der kan være skadelig for eCigDanmarks servere, eller enhver anden server på internettet er ikke tilladt. Links til sådanne materialer er også forbudt.

Selvom eCigDanmark gennemgår og overvåger de listede websites i Forhandlerlisten, kan eCigDanmark ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for indholdet eller nøjagtigheden heraf. Reproduktion og brug af indhold koblet fra arkivet er underlagt de betingelser, som de respektive ejere af webstedet kan pålægge, og er på egen risiko. Du opfordres og rådes til, at gennemgå de udsendte vilkår og betingelser for alle websteder, du besøger fra eCigDanmark’s Forhandlerliste.

Eksempler på uacceptabelt indhold eller links:

  • Piratkopieret software
  • Hacker programmer eller arkiver
  • Warez sites

BEMÆRK: Hvis din konto viser sig at indeholde ulovlig aktivitet, ulovlige MP3-filer, piratkopieret software, hacker programmer, Warez programmer, eller andre ulovlige filer, vil din konto blive lukket øjeblikkeligt, UDEN VARSEL og uden erstatning. Derudover vil eCigDanmark underrette de relevante myndigheder om dine handlinger.

Regler for kommentarer på eCigDanmark.dk

  • Kommentarer skal foregå på dansk.
  • Dit indlæg må ikke være truende eller indeholder injurierende, racistiske eller lignende udsagn.
  • Dit indlæg må ikke indeholde nedsættende, hånlige eller underlødige påstande om firmaer/personer.
  • Kommentarer må ikke indeholde personfølsomme oplysninger om andre brugere, navngivne personer eller grupper af personer.
  • Indlæg må ikke indeholde reklamer, bryde ophavsretten eller som primært formål videreformidle links.
  • Du er alene ansvarlig efter lovgivningen.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til enhver tid, at kunne lukke for kommentar-muligheden, fjerne kommentarer og blackliste brugere, som overtræder reglerne.

– God råd: Skriv kort, skriv til alle, undgå overdrevent brug af STORE bogstaver, hold dig til emnet og husk ord kan såre.

Server Misbrug

Ethvert forsøg på at underminere, eller forvolde skade på en server eller en kunde hos eCigDanmark er strengt forbudt. Som kunde er du ansvarlig for alle dine konti. Hvis du overtræder de Almindelige Betingelser, vil din konto blive annulleret.

Annoncering

Annoncer i Forhandlerlisten skal være unikke. Det er ikke tilladt at liste et program og derigennem linke til flere. Alle annoncer skal oprettes hver for sig.

Afslag på service

Vi forbeholder os retten til at afvise, annullere eller suspendere tjenesten, efter eget skøn.

Ansvarsbegrænsning

eCigDanmark er ikke ansvarlig for eventuelle påståede skader, herunder tilfældige og følgeskader, som måtte opstå som følge af eCigDanmark’s servere går off-line eller på anden måde er utilgængelig. Endvidere skal eCigDanmark ikke være ansvarlig for eventuelle påståede skader, herunder hændelige skader eller følgeskader, som følge af korruption eller sletning af hjemmeside links fra en af eCigDanmark’s servere. Alle skader skal være begrænset til øjeblikkelig opsigelse af tjenesten.

eCigDanmark har intet ansvar eller yder nogen garanti for varer og ydelser fra de butikker, der er tilknyttet eCigDanmark. eCigDanmark har og yder heller ingen garanti for effekten af annoncering og markedsføring.

Overtrædelser

Overtrædelse af disse Almindelige Betingelser bør henvises til eCigDanmark via vores kontakt form. Alle klager vil blive undersøgt hurtigst muligt. Undladelse af at følge nogen betingelse eller vilkår, vil være grundlag for øjeblikkelig konto deaktivering.

Disclaimer

eCigDanmark kan ikke holdes ansvarlig for systemets nede tid, nedbrud eller datatab. Vi kan ikke holdes ansvarlig for en baseret vurdering af overskud, som en kunde ville have opnået, hvis vores hjemmeside fungerede. Vi forbeholder os ret til at fjerne en konto, uden forudgående varsel uanset årsag uden restitution, som eCigDanmark finder forgodtbefindende. Vi forbeholder retten til at redigere eventuelle hyperlinks til eksempelvis affiliate baseret annoncering for samme virksomhed som annoncen fremstår som.

eCigDanmark vil til enhver tid følge dansk lovgivning og forbeholder sig derfor rettigheden til, at ændre eller fjerne indhold og bestemte muligheder for annoncering. eCigDanmark kan ikke holdes ansvarlig for den annoncetekst, som den enkelte annoncør selv skriver, men vi vil bestræbe os efter at opretholde vores website efter dansk lovgivning i henhold til reklame inden for emnet.

Varemærker

eCigDanmark respekterer andres rettigheder, herunder andres immaterialretligheder. Varemærker, ophavsrettigheder og alle andre produktrettigheder krænkes ikke af denne tjeneste.

Informationernes korrekthed

Produktspecifikationer, priser, artikelskriverier og anden information er enten tilvejebragt igennem leverandører, grossister, forhandlere samt disses publikationer, eller er indsamlet via andre offentlige tilgængelig kilder. Det er eCigDanmarks hensigt og ønske, at alle informationer på www.ecigdanmark.dk er så korrekte, præcise og opdaterede som muligt. eCigDanmark kan dog ikke gøres ansvarlig for nøjagtigheden af de informationer som findes via denne tjeneste. Enhver anvendelse af denne tjeneste og dets informationer sker på eget ansvar.

Konto Aktivering

Ved at aktivere din konto med eCigDanmark, accepterer du ovennævnte politikker og ansvarsfraskrivelse. Ved anmodning om aktivering af en konto, er du forpligtet til at acceptere disse politikker, retningslinjer og ansvarsfraskrivelse, og en kopi af din accept fremsendes sammen med din aktivering og anmodning om at blive fastholdt med dine kontooplysninger.

Server Oppetid Garanti

Selvom eCigDanmark har en fremragende statistik for pålidelighed, kan vi ikke tilbyde en oppetid garanti. Dog overvåges vores netværk løbende, og er sjældent nede, med undtagelse af planlagt vedligeholdelse og hardware og software opgraderinger.

Annonce annullering – godtgørelse

Uanset om du selv lukker din annonce ned før udløbstid, om din egen butik lukker ned eller om du har overtrådt en af vore politikker eller retningslinjer i vore almindelige betingelser, så dækker vi ikke dit tab, som følge af tabt fortjeneste igennem eCigDanmark. Når du opretter en annonce betales den for den pålydende periode og kan og vil ikke blive godtgjort uanset årsag.

Brug af billeder

Ved annonce oprettelse i eCigDanmark’s Forhandlerliste forefindes muligheden for at uploade billeder. Ved brug af denne service accepterer du, at du er i besiddelse af ophavsretten til de billeder du uploader. Endvidere accepterer du også, at billederne på ingen måde er frastødende, uanstændige eller på anden måde fraviger dansk lovgivning om brug af billeder. Alle billeder skal godkendes før annoncen bliver vist. Forefindes der billeder, der er i strid med vore almindelige betingelser, forbehoder vi os retten til at deaktivere eller slette disse.

Erotisk indhold

Er din Annonce af erotisk natur, accepterer du, at du skal skrive din annonce i et anstændigt og ikke-frastødende sprog. Ved brug af billeder, må de ikke være af pornografiks indhold (de må godt udstråle erotik, men må ikke indeholde nøgne lemedsdele).

Salg af rygevæske med nikotin

Om du sælger nikotin-indholdige rygevæsker fra din butik blander vi os ikke i, men efter dansk lovgivning er det ikke tilladt hverken at sælge eller at annoncere for. Det er derfor ikke tilladt at markedsføre din butik og produkter med henvisning til nikotin. Omvendt, kan vi heller ikke spille politi i den sammenhæng, og vi fratager os derfor ansvaret fra hvad, den enkelte butik skriver i sin annoncering. Det står for deres eget ansvar.

Lovgivning om nikotin

eCigDanmark opretholder altid lovgivningen i henhold til emnet e-cigaretter, hvorfor det ikke er tilladt, at annoncere for nikotin i forbindelse med e-cigaretter.

Ændringer

eCigDanmark forbeholder sig ret til at ændre nogle af eller alle de ovennævnte politikker, retningslinjer og ansvarsfraskrivelse uden varsel. Vi bevarer også retten til at forhøje prissætning og foretage ændringer til vores konto planer uden varsel. Disse vil i så fald kun gælde fremadrettet.

Afvigelser fra de Almindelige betingelser

For visse aftaler gælder der mere detaljerede betingelser, der fungerer som et supplement til de almindelige betingelser. Når du indgår sådanne aftaler, vil du få udleveret de relevante betingelser.
Hvis du har indgået en aftale på betingelser, der afviger fra de almindelige forretningsbetingelser, er det den aftale, der gælder.

Tvister

Opstår der uenighed mellem Kunden og eCigDanmark skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instant.

 

 

[ssba_hide]

Pin It on Pinterest

Share This

Del denne side

Del den med dine venner nu!